Savo veikloje naudojame elektros energiją
tik iš atsinaujinančių išteklių